Hiện nay, thực phẩm nhập khẩu đang được sử dụng ngày càng nhiều và những quy định về thực phẩm nhập khẩu để đảm bảo vệ sinh an toàn toàn thực phẩm cho người dùng. Một trong những điều kiện để được nhập khẩu thực phẩm về Việt Nam doanh nghiệp cần phải thực hiện quy định định đó là Công bố thực phẩm nhập khẩu theo Pháp luật. Những quy định về hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu dưới đây sẽ doanh những doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhập khẩu thực phẩm nắm được về quy định công bố và nhập khẩu đối với những mặt hàng hóa nhập khẩu.

Để thực hiện công bố thực phẩm nhập khẩu thành công các doanh nghiệp cần tìm hiểu cũng như nắm được những quy trình hoàn thiện hồ sơ công bố thực phẩm theo quy định về các tài liệu cần có:

– Tài liệu công bố thực phẩm thường nhập khẩu

Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh ( Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài)
Chứng nhận Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất cung cấp ( cần cso ISO 17025), Bản scan của Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn bị kiểm nghiệm
Đối với những trường hợp không có kiểm nghiệm của đơn vị tại nước ngoài, khách hàng cần cung cấp 03 mẫu sản phẩm/ 01 mẫu để Luật Thống Nhất thực hiện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm tại Việt Nam, cũng như để giám định chất lượng cho sản phẩm của khách hàng.
Ảnh chụp sản phẩm rõ nét nhất hoặc thiết kế nhãn sản phẩm
– Tài liệu cần có để công bố thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhập khẩu

Bên cạnh những tài liệu cần có như những quy định về công bố thực phẩm thường nhập khẩu, khách hàng cần cung cấp thêm tài liệu: Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe.


Doanh nghiệp, công ty cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu để có thể thực hiện nhập khẩu được nhanh chóng và thuận tiện nhằm có thể được thực hiện công bố thực phẩm nhập khẩu nhanh chóng và thành công. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu những thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (http://luatthongnhat.com/dich-vu-xin...m-tai-ha-noi-2) để sau này có thể hoạt động tốt nhất khi thực phẩm được tiêu thụ trong cả nước.

– Hồ sơ công bố thực phẩm

Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc công bố hợp quy theo quy định của Luật an toàn thực phẩm
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, thành phần của sản phẩm hoặc những Báo cáo hợp quy
Nhãn phụ sản phẩm
Kế hoạch giám sát định kỳ cho thực phẩm
Báo cáo hợp quy đối với những sản phẩm hợp quy
Nhãn chính sản phẩm
Phụ lục cơ chế tác dụng của sản phẩm
Bản dịch nhãn của sản phẩm, những sản phẩm không được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh cần phải được dịch thành tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Chứng nhận phiếu kiểm nghiệm sản phẩm gồm các mục chỉ tiêu: chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố. Những chỉ tiêu này do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp, hoặc phòng kiểm nghiệm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định,
Giấy đăng ký kinh doanh hoăc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty sản xuất.
Biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận
Trên đây là những hướng dẫn làm hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu đúng theo quy định để giúp khách hàng thực hiện hiện công bố thực phẩm tốt nhất, dồng thời thực hiện nhập khẩu thực phẩm và kinh doanh thành công.
http://tudienluat.com/luat-dan-su/qu...nh-nghiep.html